Pomagamy Klientom

W osiągnięciu celów strategicznych, zwiększeniu wartości firm, budowaniu zaufania i wzmacnianiu przywództwa.

Dostarczamy strategie i rozwiązania operacyjne, budujemy umiejętności przywódcze, poprawiamy jakość zarządzania i komunikowania.

powrótwsteczdalej

Doradztwo strategiczne

Doradzamy w opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju. Tworzymy nowoczesne i unikalne modele biznesowe.

Pomagamy Klientom w opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej od 2006 roku. Wiemy, że najlepsze strategie wychodzą na przeciw wyzwaniom dnia dzisiejszego, jutra oraz dalszej przyszłości. Wspieramy naszych Klientów w przewidywaniu przyszłych trendów i w odpowiadaniu na globalne zmiany rynkowe.

Oferta Fluent obejmuje:

 • Analizę otoczenia rynkowego firmy
 • Przegląd obecnego modelu biznesowego pod kątem tworzenia przewagi konkurencyjnej i spójności działania
 • Współpracę w kreowaniu misji, wizji i strategii
 • Identyfikację nowych, innowacyjnych sposobów konkurowania i usprawnień dotyczących istniejącego modelu biznesowego
 • Tworzenie i testowanie opcji nowych modeli biznesowych za pomocą przyśpieszonego prototypowania pomysłów
 • Wypracowanie inicjatyw służących realizacji celów strategicznych
 • Przygotowanie szczegółowego planu wdrożenia strategii

Opracowanie mechanizmów pozwalających monitorować na bieżąco korzyści z wdrożenia strategii

Doradztwo w zakresie zarządzania

Wspieramy kształtowanie przywództwa. Tworzymy kulturę pracy opartej o zaufanie i zaangażowanie.

Podstawą sukcesu każdego przedsięwzięcia są ludzie. Firma chcąc pozyskać, zidentyfikować i zatrzymać wartościowych pracowników, potrzebuje stworzyć miejsce pracy, w którym będą oni mieli możliwość samorealizacji, rozwoju oraz poczucie istotności tego co robią.

Oferta Fluent obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie niezbędnych zmian w modelu zarządzania firmą wspierających strategię lub nowy model biznesowy
 • Formowanie i wzmacnianie przywództwa w obliczu zmian zachodzących w organizacji
 • Budowę kultury organizacji i zaangażowania pracowników
 • Kształtowanie zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do strategii firmy
 • Budowanie strategii komunikacji wewnętrznej w procesach zmiany

Doradztwo w zakresie komunikacji

Budujemy strategie komunikowania, pozycjonujemy, zarządzamy informacją.

W XXI wieku komunikowanie z interesariuszami stało się jednym z najważniejszych zadań w kierowaniu organizacją. Od osób zarządzających oczekuje się dziś aktywności, transparentności i wizji.

Oferta Fluent obejmuje:

 • Przygotowanie strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym strategii w procesie przejmowania przedsiębiorstw
 • Zarządzanie wizerunkiem
 • Opracowanie pozycjonowania i equity story
 • Doradztwo w zakresie relacji z mediami
 • Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych

Pomagamy wyznaczać i osiągać cele

Skuteczne strategie. Skuteczne przywództwo. Skuteczne komunikowanie.

Naszymi Klientami są szybko rozwijające się firmy prywatne, spółki giełdowe, duże korporacje przemysłowe i usługowe, finansowe i logistyczne. Doradzamy także instytucjom publicznym i organizacjom non-profit.

Od 2006 roku pomagamy Klientom osiągać cele – współtworzyć wizje rozwoju, skutecznie się reorganizować, wdrażać nowe modele operacyjne, wzmacniać przywództwo, docierać z odpowiednią informacją do ich interesariuszy oraz kształtować kulturę organizacyjną.

Nasi konsultanci mają wieloletnie doświadczenie w budowie i wdrażaniu strategii, zarządzaniu procesami zmiany, przejmowaniu i łączeniu firm (M&A), implementacji modeli biznesowych, pozycjonowaniu organizacji, pozyskiwaniu nowych inwestorów. Posiadamy doświadczenie zdobyte w pracy w zarządach i radach nadzorczych firm, w administracji państwowej oraz na samodzielnych stanowiskach w renomowanych firmach doradczych.

powrótwsteczdalej

LUDZIE

Marta Dratwa-Wasyłek

Marta ma wieloletnie doświadczenie w projektach związanych z budową zaangażowania do wdrażania strategii firmy, zarządzaniu zmianą oraz rozwoju efektywnego przywództwa. Jest także executive coachem z 15 letnim doświadczeniem. Pracowała na stanowiskach doradczych i kierowniczych w międzynarodowej firmie konsultingowej PwC.

Studiowała w Instytucie Stosownych Nauk Społecznych UW, ukończyła studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także program w zakresie zarządzania zmianą w Ashridge Consulting UK i London Gestalt Centre. Posiada uprawnienia do przeprowadzania metodyki “action learning” oraz testów MBTI, SDI, TMP, TalentQ oraz Agility Profile.

Specjalizuje się we wspieraniu organizacyjnych i osobistych transformacji.

LUDZIE

Jacek Fiedorowicz

Jacek zajmuje się realizacją projektów, które łączą w sobie zastosowanie nowych technologii oraz rozwiązań organizacyjno-procesowych.

Przez większą część swojej kariery pracował w firmach konsultingowych, zarządzając przedsięwzięciami, których celem było zwiększenie efektywności operacyjnej i przewagi konkurencyjnej jego Klientów. Jacek pracował między innymi dla banków i firm z sektora telekomunikacji, ale specjalizuje się w branży ubezpieczeniowej; doświadczenia gromadził pracując dla Grupy PZU, Warty/HDI/Gerling, Generali, Allianz, AXA, Aviva, BNP Cardif, Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ukończył MBA w Akademii Koźmińskiego, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej.

Jego pasją jest poszukiwanie twórczych i niekonwencjonalnych zastosowań dynamicznie rozwijających się technologii do realizacji celów biznesowych jego Klientów. Wolne chwile poświęca na podróże, lekturę książek o archeologii i zmagania z domowym studiem nagrań.

LUDZIE

Julita Jabłkowska

Julita jest doradcą strategicznym z prawie 20 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w transformacji biznesowej przedsiębiorstw. Wspiera swoich Klientów w poszukiwaniu nowych scenariuszy rozwoju oraz budowaniu i wdrażaniu ambitnych strategii biznesowych. Pomaga firmom skutecznie angażować pracowników w zmiany, tworząc programy komunikacji wewnętrznej i zarządzania przez wartości. Jej klienci, to największe przedsiębiorstwa działające w Polsce i CEE.

Jest związana z Fluent od 2008 r. Wcześniej przez kilkanaście lat pracowała w Dziale Advisory, w KPMG, odpowiadając m.in. za rozwój usług z zakresu usprawniania procesów biznesowych, struktur organizacyjnych oraz rachunkowości zarządczej.

Jako mentor, executive coach i trener bioenergetyki wspiera liderów firm oraz ich zespoły w formowaniu przywództwa opartego na naturalnym autorytecie i współdziałaniu.

Julita jest Absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia Coachingowe w Akademii L. Koźmińskiego oraz szereg certyfikowanych kursów m.in. z zakresu: Business Balanced Scorecard, Activity Based Costing, Business Process Improvement, TalentQ.

 

LUDZIE

Marcin Kolczyński

Marcin ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w firmach telekomunikacyjnych i konsultingowych. Główne obszary jego specjalizacji to telekomunikacja, media, nowoczesne technologie, jak również branża finansowa, energetyka i FMCG.

Marcin zarządzał dużymi projektami transformacyjnymi, opracowywał strategie, tworzył i wdrażał nowe modele biznesowe w takich firmach jak T-Mobile Polska, Telekomunikacja Polska, Accenture, Deloitte, KPMG.

Ukończył MBA w Akademii Koźmińskiego, studiował Ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i International Business Administration w High Point University (USA).

Jest mentorem dla młodych przedsiębiorców w ramach Youth Business Poland.

LUDZIE

Radek Kaliski

Radek jest trenerem wystąpień publicznych, aktorem, redaktorem oraz instruktorem teatralnym.

Konsultował i prowadził szkolenia dotyczące wystąpień publicznych m.in. dla Banku Citi Handlowy, PZU, Poczty Polskiej, Tauron Polska Energia, Benefit Systems. W projektach wykorzystuje doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas studiów aktorskich, 10-letniej pracy w teatrze, radiu i prowadzenia warsztatów teatralnych, poparte przygotowaniem trenerskim.

Ukończył Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (warszawska AT), kursy trenerskie MATRiK, brał udział w wielu warsztatach twórczych.

W kontaktach kładzie nacisk na indywidualne podejście, budowanie relacji i partnerstwo. Jest zorientowany na odkrywanie potencjału twórczego i silne wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych osób, z którymi pracuje.

W wolnych chwilach pływa, podróżuje, czyta, ogląda wystawy i filmy.

LUDZIE

Małgorzata Kalisz

Małgorzata specjalizuje się w strategicznych procesach biznesowych mających wpływ na efektywność firm dzięki skutecznemu zarządzaniu ludźmi. Ma wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu przywództwa, rozwoju organizacji i przeprowadzaniu zmian organizacyjnych oraz rozwoju potencjału osób indywidualnych i zespołów.

Przez ponad 10 lat pracowała w międzynarodowej firmie doradczej PwC. Od ponad 5 lat doradza w ramach Fluent firmom, głównie z sektora usługowego, logistycznego, energetycznego i ubezpieczeniowego.

Studiowała na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ma certyfikat coachingowy International Coaching Community (ICC) oraz dyplom Academy of Executive Coaching w Londynie The Practitioner Diploma in Executive Coaching. Posiada certyfikaty pozwalające na wykorzystywanie narzędzi psychometrycznych takich jak SDI i TalentQ.

Jej pasją jest wzmacnianie potencjału ludzi i organizacji oraz wspieranie Klientów w rozwoju. Jej hobby to bieganie i rodzinne podróże.

LUDZIE

Marek Kuderski

Doradza Klientom w komunikowaniu korporacyjnym, finansowym i kryzysowym. Zakładał pierwszą w Polsce agencję specjalizującą się w projektach komunikacyjnych przy transakcjach M&A, prywatyzacjach, publicznych ofertach akcji i investor relations. Był dyrektorem Association Cahiers Litteraires, wydawcy Zeszytów Literackich. Współpracował z Radio France Internationale oraz miesięcznikiem Kontakt.

Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, absolwent nauk politycznych w Universite Paris X.

Doradza programowo Fundacji im. Zbigniewa Herberta w realizacji jej celów, popularyzacji twórczości Zbigniewa Herberta, rozwoju czytelnictwa w Polsce.

Pasjonat Podlasia; Narwii, Bugu, Supraśla, Biebrzańskiego Parku Narodowego.

LUDZIE

Jonathan Siddons

Współzałożyciel Fluent, Jonathan ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii firm, projektach komunikowania oraz kształtowaniu efektywnego przywództwa. Pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach usługowych, technologicznych i telekomunikacyjnych. Był konsultantem w PwC w Wielkiej Brytanii.

Studiował na Wydziale Zarządzania i Nauk Chemicznych University of Manchester, Institute of Science and Technology (UK). Uzyskał kwalifikacje biegłego rewidenta w Institute of Chartered Accountants (ICAEW, UK).

Jonathan jest członkiem Rady Nadzorczej Szkoły Amerykańskiej w Warszawie. Jego pasją jest wspieranie utalentowanych ludzi w wykorzystaniu ich potencjału w biznesie i w działalności charytatywnej.

LUDZIE

Małgorzata Tomaszewska

Ekspertyza Małgorzaty dotyczy dwóch obszarów: rozwój przywództwa i zarządzania zmianą.

Małgorzata wspiera liderów w rozwoju osobistych kompetencji oraz budowaniu zaangażowania w zespołach i organizacji. Pracuje  z zespołami wspierając je w osiąganiu efektywności i satysfakcji w skutecznym działaniu, rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie ze zmianami i budowaniu partnerstwa w biznesie. Specjalizuje się w usprawnianiu komunikacji między ludźmi.

Małgorzata karierę zawodową rozpoczęła ponad 15 lat temu w firmie doradczej PwC, gdzie przez 10 lat pełniła role doradcze i menedżerskie.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kompetencje trenerskie i coachingowe rozwijała w International Coaching Communitty, Grupie TROP oraz Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Jest propagatorką metody „uczenia się w działaniu” w Polsce.

LUDZIE

Piotr Zinkiewicz

Piotr rozpoczął pracę w konsultingu, gdy w 1995 roku dołączył do zespołu zajmującego się Management Consulting w KPMG. Od tamtego momentu sukcesywnie poszerza swoje doświadczenie pracując na stanowiskach managerskich oraz sprawując funkcję managera projektów strategicznych. Sektor telekomunikacyjny, bankowy i usługowy to obszar, z którymi pracował dotąd najczęściej. Posiada szerokie doświadczenie i skuteczny warsztat w prowadzeniu projektów związanych z budową i realizacją strategii, redukcją kosztów oraz poprawą efektywności procesów w organizacji.

W realizacji projektów najistotniejsze dla Piotra jest osiągnięcie trwałego efektu opartego na wartościach firmy, a uzyskanego dzięki pragmatycznemu podejściu i skutecznej, ustrukturyzowanej współpracy z Klientem.

Oprócz pracy, pasją Piotra są góry oraz żeglarstwo. Aktywnie uprawia sport: bieganie i pływanie, jeździ na rowerze i nartach.

LUDZIE

Andrzej Nitecki

Andrzej posiada blisko 20 lat doświadczenia w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w polskich i międzynarodowych organizacjach o złożonych strukturach oraz zarządzaniu spółkami kapitałowymi.

Z sukcesem uczestniczył w restrukturyzacji spółek, transformacji postaw pracowniczych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań HR i systemów motywacyjnych, jak również w zakresie budowania zaangażowania pracowników.

Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora zarządzającego obszarem zasobów ludzkich w Polsce i CEE, gdzie od podstaw budowano nowoczesną funkcję HR wspierającą biznes.

Jego doświadczenie obejmuje również wdrażanie oprogramowania do obsługi i operacjonalizacji procesów oraz tworzeniu wewnętrznych i zewnętrznych struktur HR. Pracował między innymi przy wdrożeniach: SAP, SuccesFactor, TETA, TETA Constellation. Tworzył wewnętrzne shared services dla funkcji kadrowo – płacowej i administracyjnej. Brał czynny udział w digitalizacji procesów HR.

Andrzej jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz studiów Advanced Management Program IESE Business School. Ukończył między innymi Executive Leadership Program na INSEAD. Ukończył także liczne studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Jest prekursorem i orędownikiem rozwoju HR w oparciu o fakty – Evidence Based HR.

klienci

Wiedza o rynku i otoczeniu politycznym oraz zrozumienie specyfiki branż, pozwalają nam dostarczać Klientom spektrum usług doradczych, mających wpływ na funkcjonowanie i wartość ich organizacji, postrzeganie marki, budowanie zespołu gotowego na spotkanie z globalną konkurencją, przy zachowaniu misji i wartości ich firm.

powrótwsteczdalej

wybrane projekty

Opracowanie strategii rozwoju

Integrator systemów teleinformatycznych

Polska prywatna firma informatyczna działająca na rynku od 25 lat poprosiła Fluent o pomoc w opracowaniu nowej strategii rozwoju. Firma szukała nowych obszarów produktowych i rozważała odświeżenie modelu operacyjnego.

Opracowaliśmy, razem z Zarządem i udziałowcami, wizję rozwoju firmy na kolejne lata i wartości dla firmy. W trakcie warsztatów z kierownictwem dokonaliśmy diagnozy obecnego modelu biznesowego i przygotowaliśmy ocenę potencjału segmentów Klientów.

Wypracowaliśmy nowe strategiczne podejście rynkowe I przygotowaliśmy zmiany w koncepcji organizacyjnej firmy, skupiając się na kluczowych obszarach produktowo-usługowych.

Firma przyjęła rekomendacje Fluent, podjęła decyzję o wzmocnieniu obszarów marketingu i rozwoju produktów oraz przygotowała plan wdrożenia zmian organizacyjnych.

 

Spółka logistyczna

Czołowa firma logistyczna, w obliczu otwarcia polskiego rynku, poprosiła Fluent o doradztwo w procesie implementacji nowej strategii. Projekty strategiczne obejmowały m.in. odświeżenie brandu, wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych (w tym łączenie największych działów), przygotowanie nowych produktów, budowanie przywództwa i programów umożliwiających ocenę zasobów ludzkich w firmie.

Przez ponad dwa lata zespół konsultantów Fluent doradzał Klientowi na każdym etapie wdrażania nowej strategii. Przygotowaliśmy jej operacjonalizację, rekomendowaliśmy modele biznesowe, budowaliśmy przywództwo zarówno na poziomie zarządu, jak i na niższych poziomach zarządczych. Zaproponowaliśmy programy motywacyjne skierowane do pracowników Firmy oraz narzędzia komunikacyjne wspierające te programy.

Fluent pozostaje doradcą Zarządu; w szczególności w kwestiach dotyczących reorganizacji Grupy oraz strategicznego zarządzania zasobami HR i komunikacji wewnętrznej.

 

Pozycjonowanie i strategia relacji inwestorskich

Spółka z sektora usług

Szybko rosnąca, notowana na warszawskiej giełdzie, grupa kapitałowa stanęła wobec konieczności repozycjonowania brandu, odświeżenia equity story i wypracowania ulepszonych narzędzi komunikowania z inwestorami.

Zaproszeni do współpracy konsultanci Fluent przeprowadzili audyt dotychczasowych form komunikowania, zorganizowali warsztaty z Zarządem firmy dotyczące misji i celów działania spółki, wykonali analizę porównawczą peer-group. Doradzali także w sytuacjach kryzysowych wywołanych negatywną reakcją inwestorów na opublikowany raport finansowy spółki oraz niepewnością co do jej strategii inwestycyjnej.

Zarząd spółki przyjął rekomendacje Fluent dotyczące wprowadzenia zmian w narzędziach wykorzystywanych przez spółkę do komunikowania z rynkiem (w tym opracowania materiałów prezentacyjnych na spotkania z instytucjonalnymi inwestorami giełdowymi), szkoleń z występów publicznych, zarządzania wizerunkiem. Fluent został zaproszony do współpracy przy implementacji przygotowanych rekomendacji.

Wdrożenie strategii

Firma z sektora energetycznego

Jedna z największych polskich grup energetycznych zaprosiła Fluent do współpracy w operacyjnym wdrożeniu ogłoszonej publicznie nowej strategii.

Zakres doradztwa Fluent objął  doprecyzowanie zawartych w strategii kierunków i priorytetów, opracowanie sposobu delegowania celów strategicznych na poszczególne spółki oraz zapewnienie spójność systemu motywacyjnego z celami strategicznymi.

Dokonaliśmy też przeglądu i weryfikacji najważniejszych działań rozwojowych, projektów oraz inwestycji pod kątem ich zgodności z nową strategią. Opracowaliśmy ranking inicjatyw strategicznych oraz proces zapewniający cykliczne monitorowanie realizacji strategii.

Zarząd zatwierdził rekomendowane przez nas zasady, a zaprojektowany proces został zatwierdzony w formie formalnego regulaminu i wdrożony w życie.

Komunikowanie w projekcie M&A

Firma z sektora finansów

Współwłaściciel firmy z sektora finansów poprosił Fluent o współpracę w komunikowaniu do akcjonariuszy i stakeholder’ów w sytuacji oferty przejęcia jej akcji, która została uznana za wrogą.

Pracując w konsorcjum doradców (doradca finansowy i doradca prawny) Fluent odpowiadał za przygotowanie strategii i taktyki komunikowania, określenie grup docelowych, propozycję argumentacji, redakcję komunikatów i materiałów informacyjnych, przeszkolenie Zarządu Klienta przed spotkaniami z interesariuszami (także mediami).

Oferta kupna akcji została wycofana. Instytucja będąca celem przejęcia rozpoczęła wdrażanie strategii rozwoju opartej na wprowadzeniu jej akcji do obrotu publicznego.

 

Strategia rozwoju
Wdrożenie strategii
Pozycjonowanie i strategia
Wdrożenie strategii
Komunikowanie w M&A

  klienci o Fluent

  Poczta Polska S.A.

  „Fluent dobrze identyfikuje potrzeby Poczty Polskiej. Zawsze o krok do przodu, zawsze dotrzymując złożonych obietnic i dostarczając rozwiązania. Czynnik ludzki jest dla nich niezwykle ważny, co jest szczególnie widoczne podczas naszej długoletniej współpracy. Fluent dba o jakość relacji interpersonalnych; stał się częścią naszej organizacji.”

  Jerzy Jan Jóźkowiak, Prezes Zarządu Poczta Polska S.A.

  Benefit Systems S.A.

  „Fluent pomógł nam zrealizować cele strategiczne i zidentyfikować obszary, gdzie nasza firma wymagała wzmocnienia. Był wymagającym, odważnym i jednocześnie empatycznym partnerem.”

  Adam Kędzierski, Członek Zarządu

  Polska Akcja Humanitarna

  „Od lat pomagamy ludziom przechodzić przez kryzysy humanitarne. Dzięki Fluent odnaleźliśmy pasję, która kierowała nami na początku. Pomagali nam w dostosowaniu struktury zarządzania naszą organizacją tak, aby nasza pomoc była skuteczniejsza.”

  Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna, Założycielka i Prezes

  Travelport

  „Fluent inspirował nas i wspierał przy stworzeniu śmiałego pomysłu biznesowego, który w sposób radykalny wpłynął na działalność Travelport w Europie Środkowej i Wschodniej. Przygotował także plan działań komunikacyjnych w celu pozyskanie zrozumienia i poparcia pracowników dla zmiany.”

  Marcin Pilarski, Dyrektor Zarządzający Wschodnia Europa, Travelport

  TAURON Polska Energia S.A.

  „Pasja, zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego projektu to kluczowe elementy charakteryzujące współpracę z Fluent. Ryzyka są odpowiednio wcześnie diagnozowane, a proponowane rozwiązania uwzględniają całe spektrum zależności funkcjonujących w organizacji. Fluent „płynie” razem z klientem – jak brakuje sił, wie gdzie ich szukać, a jak wszystko zwalnia, inspirująco pokazuje zalety dotarcia do mety.”

  Katarzyna Rozenfeld, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna

  Delfarma S.A.

  „Fluent pomógł nam odświeżyć strategię, wzmocnił nasz zespół zarządzający i doradził jak stworzyć wysokiej jakości Radę Nadzorczą. Byli dla nas więcej niż partnerami, zostaliśmy przyjaciółmi.”

  Tomasz Dzitko, Założyciel, Prezes Zarządu

   wybrane referencje

   Grupa energetyczna

   Doradztwo strategiczne przy aktualizacji i wdrożeniu polityki sprzedaży, w tym: określenie potrzeb i zaprojektowanie modeli biznesowych dla poszczególnych segmentów Klientów, określenie inicjatyw strategicznych i ich operacjonalizacja.

   Fima giełdowa

   Opracowanie docelowego modelu biznesowego, przygotowanie planów optymalizacji głównych procesów biznesowych firmy oraz współpraca przy dopasowaniu struktury organizacyjnej do priorytetów strategicznych. Działania komunikacyjne wspierające skuteczne wdrożenie strategii. Relacje inwestorskie.

   Firma energetyczna

   Budowa procesu operacyjnego wdrożenia strategii Grupy Kapitałowej w centrali oraz w spółkach zależnych. Wdrożenie i doskonalenie zarządzania projektowego w spółce, doradztwo dotyczące strategicznego projektu inwestycyjnego.

   Firma logistyczna

   Doradztwo w zakresie strategii HR, rekomendacja i realizacja działań wspierających formowanie i rozwój zespołów zarządzających dwóch największych działów Firmy.

   Firma technologiczna

   Doradztwo strategiczne przy przygotowaniu nowego modelu biznesowego w Europie Centralnej.

   Grupa energetyczna

   Opracowanie strategii badań i rozwoju Grupy pod kątem uzyskania przywództwa produktowego oraz Programu Wspierania Innowacyjności.

   Grupa energetyczna

   Doradztwo w procesie transformacji funkcji HR, w tym: zaprojektowanie struktury HR odpowiadającej strategicznym wyzwaniom Grupy oraz działania komunikacyjne budujące zaangażowanie zespołu HR.

   Międzynardowa spółka informatyczna

   Doradztwo przy wypracowaniu wizji oraz celów i inicjatyw strategicznych w Polsce.

   Międzynarodowa firma ubezpieczeniowa

   Doradztwo strategiczne dla działu HR, wypracowanie spójnego podejścia do zarządzania pracownikami z najwyższym potencjałem.

   Międzynarodowa firma budowlana

   Wsparcie w realizacji programu zmian mających na celu dostosowanie kultury organizacyjnej do nowej strategii Firmy.

   Międzynarodowa firma farmaceutyczna

   Doradztwo w procesie integracji nowego zespołu i przygotowania do wdrażania zmian w organizacji.

   Międzynarodowa firma retailingowa

   Opracowanie rekomendacji działań oraz wsparcie w operacjonalizacji inicjatyw strategicznych w Polsce.

   Międzynarodowa firma telekomunikacyjna

   Doradztwo strategiczne w zakresie opracowania planów rozwoju Firmy w Polsce.

   Międzynarodowa grupa ubezpieczeniowa

   Doradztwo w zakresie przygotowania strategii i planu rozwoju na rynku polskim.

   Międzynarodowy bank

   Doradztwo przy opracowaniu kierunków strategicznych rozwoju banku w Polsce oraz rekomendacja zmian mających na celu budowę organizacji zorientowanej procesowo.

   Międzynarodowy bank

   Doradztwo przy przygotowaniu nowej strategii dla połączonych biznesów Consumer Finance i Retail Banking. Doradztwo w projekcie komunikowania strategii i budowania zaangażowania pracowników.

   Międzynarodowy integrator IT

   Współpraca przy wdrożeniu nowej strategii zarządzania relacją z kluczowym Klientem w Polsce oraz opracowanie i uruchomienie procesu zarządzania projektami strategicznymi.

   Profesjonalne usługi

   Wsparcie wiodącej globalnej organizacji świadczącej profesjonalne usługi doradcze we wdrożeniu strategii rozwoju w Polsce.

   Prywatna firma medyczna

   Ocena potencjału Spółki oraz wypracowanie strategicznego modelu finansowego.

   Prywatna firma produkcyjna

   Przygotowanie analizy strategicznej Spółki, ocena jej potencjału oraz przygotowanie modelu finansowego.

   Wydawca

   Doradztwo przy opracowaniu strategii rozwoju w Polsce w latach 2013-2018.

    kontakt

    Siedziba

    Fluent Sp. z o.o.
    Al. Jerozolimskie 56c
    00-803 Warszawa

    Telefon

    (+48) 22 502 98 20

    Email

    msfluentpartners.eu

    Formularz kontaktowy